Log in
首页
研究方向
教师队伍
在读学生
研究项目
论文发表
毕业学生
 
 
   
   
 
FRONT paper search

7 records found.
[1] Zhixin Liu, Shilin Xiao, Lei Cai, Zheng Liang, "Multi-format receiver for non-return-to-zero binary-phase-shift-keyed and non-return-to-zero amplitude-shit-keyed signals", OPTICS EXPRESS, vol. 17, no. 4, pp.209-217, 2009
[2] Zhixin Liu, Shilin Xiao, Lei Cai, Zheng Liang, "A Hybrid Wavelength-polarization Labeling Scheme in Optical Packet Switching", JOURNAL OF OPTICAL COMMUNICATIONS, vol. 30, no. 1, pp.44-52, 2009
[3] Zheng Liang and Shilin Xiao, "Performance Evaluation of Single-Wavelength Fiber Delay Line Buffer With Finite Waiting Places", IEEE/OSA Journal on Lightwave Technology, vol. 26, no. 5, pp.520-527, 2008
[4] Wei Guo, Zheng Liang, Zhenyu Sun, Shilin Xiao, Yaohui Jin, Weiqiang Sun, Weisheng Hu, "Task Scheduling Considering Fault Probability for Distributed Computing Applications over Optical Network", Journal of Optical Networking, vol. 7, no. 11, pp.947-957, 2008
[5] Wei Guo, Zheng Liang, Zhenyu Sun, Shilin Xiao, Yaohui Jin, Weiqiang Sun, and Weisheng Hu, "Task scheduling considering fault probability for distributed computing applications over an optical network", Journal of Optical Networking, vol.7, no.11, pp.947-957, 2008
[6] Zheng Liang and Shilin Xiao, "A quantized delay buffer model forsingle-wavelength fiber delay line buffer", IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 25, no. 8, pp.1978-1985, 2007
[7] Shilin Xiao,Qingji Zeng,Weisheng Hu,Yaohui Jin,Chun Jiang,Wei Guo,Junjie Yang,Zhicheng Sui,Zhide Heng and Zheng Liang, "Study on keys of optical coarse packet switching based on optical multi-wavelengths label routing", Asia-Pacific Optical Communications(APOC) 2005,Shanghai,China, Nov.2005